Omluvy a náhrady lekcí

Omluvy jsou přijímány nepřetržitě prostřednictvím e-mailu (info@fitbaby.cz) a SMS (na telefonním čísle +420 722 449 681). V omluvě je nutné uvést základní informace:
Jméno a příjmení dítěte, datum a čas omlouvané lekce.

Lekce musí být oFitBaby.czmluvena nejpozději do 21:00 hodin dne předcházejícího konání lekce. Pokud bude lekce omluvena později nevzniká nárok na náhradní lekci. Řádně provedenou omluvu provozovatel potvrdí na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce.

Objednávání náhradních lekcí probíhá obdobným způsobem jako omlouvání lekcí. Požadované náhradní lekce je možno se zúčastnit pouze po potvrzení volného místa ze strany provozovatele.

Řádně omluvené lekce (podle provozního řádu) je možno nahradit v průběhu kurzu, ve kterém byla lekce zameškána, a také v průběhu kurzu následujícího, nejpozději však do 6 měsíců od původního termínu omluvené lekce.