Omluvy a náhrady lekcí

Omluvy jsou přijímány nepřetržitě prostřednictvím e-mailu (info@fitbaby.cz) a SMS (na telefonním čísle +420 722 449 681). V omluvě je nutné uvést základní informace:
Jméno a příjmení dítěte, datum a čas omlouvané lekce.

Lekce musí být oFitBaby.czmluvena nejpozději do 21:00 hodin dne předcházejícího konání lekce. Pokud bude lekce omluvena později nevzniká nárok na náhradní lekci. Řádně provedenou omluvu provozovatel potvrdí na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce.

Objednávání náhradních lekcí probíhá obdobným způsobem jako omlouvání lekcí. Požadované náhradní lekce je možno se zúčastnit pouze po potvrzení volného místa ze strany provozovatele.

Zameškané lekce je možno nahradit v průběhu kurzu, ve kterém byla lekce zameškána, a také v průběhu kurzu následujícího.