Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas Mgr. Janě Brabcové, Křemencova 181/19, Praha 1, IČ: 86609891, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu a High ridge, s.r.o., se sídlem Voskovcova 1075/61, Praha 5, IČ: 29042259, společnost je registrována pod spisovou značkou oddíl C, vložka 162213 ze dne 24. 3. 2010 u Městského soudu v Praze (dále jen „Správci“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávaly tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení,
– telefonní číslo,
– e-mail,
– jméno a příjmení vašeho dítěte,
– datum narození (případně věk) vašeho dítěte.

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, jméno a příjmení vašeho dítěte a datum narození (případně dosažený věk) vašeho dítěte je nutné zpracovat za účelem plnění vámi požadované služby, pro účely evidenční a marketingové. Tyto údaje budou Správcem pro účely evidenční zpracovávány po dobu 5 let a pro účely marketingové budou zpracovávány po dobu 2 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  1. Poskytovatel software – společnost Google LLC se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké.
  2. Poskytovatel software – společnost Microsoft, Redmond, Washington, Spojené státy americké.
  3. Poskytovatel software, služeb a aplikací – savana.cz s.r.o., IČ: 28750659, Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: C 30815.
  4. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.

Aktualizaci, opravu a výmaz dat nelze provést na vystavených účetních dokladech – jedná se o informace požadované související legislativou a informace, které budete požadovat uvést na účetní doklady nad rámec zákonné úpravy)

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.